ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΚΕ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΚΕ

Δραστηριότητα: Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διεύθυνση: Μοναστηρίου Τέρμα, 53100 Φλώρινα

ΑΦΜ: 998563782

ΔΟΥ: Φλώρινας

Αρχεία Δημοσιότητας

Καταστατικό Σύστασης

Ανακοίνωση Μετατροπής